Man kan sige, at en tilbygning og en ombygning kan være et led i en form for renovation, så allerede her er der overlap mellem disse to betegnelser, selvom årsagen til at udføre dem ikke behøver at være grundet renovation. Men eller synes man nok, at det giver sig selv, om det er ombygning eller tilbygning: Ved ombygning taler man jo netop om at bygge noget om, hvorved en tilbygning, der bygger man jo til. Det ligger jo i ordene. Dette er ganske korrekt, men det er også en noget firkantet anskuelse af de to begreber, for hvis man dykker ned i dem, så vilRead More →