Få styr på det hele med Event Management Software

Hvis du er ansat i et firma eller selv ejer et firma, hvor der er flere ansatte tilknyttede, hvad er så – den ærlige hånd på hjertet – jeres største udfordring i løbet af en arbejdsdag? Der vil sikkert være mange forskellige bud afhængigt af, hvilken virksomhed du er tilknyttet eller indehaver af, men overordnet set tør vi godt lægge vores penge på, at en stor fællesnævner i større eller mindre omfang er koordinering i det daglige.  Det kan være koordinering af projekter, koordinering af møder, koordinering af projekter, oversigt over udsendte medarbejder, hvis der er tale om et firmaer, hvor de ansatte arbejder vækRead More →